home

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาและสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เข้าสุ่มสอบทาน

  วันที่ 27 สิงหาคม 2558 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาและสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๔ (เพชรบุรี) พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ เข้าสุ่มสอบทาน สาย ปข. ๑๐๐๖ แยก ทล. ๔ - บ้านทองอินทร์ อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง ๒.๐๐๐ กม. (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 11:30

การจัดทำโครงการ/กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ทำงาน(กิจกรรม 5 ส.)

  เมื่อวันที่  20  สิงหาคม  2558  คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5 ส.  นำโดย นายปุ่น  ครบุรี  ผู้อำนวยการส่วนเครื่องกล  ประธานคณะกรรมการทำการตรวจสถานที่ของแต่ละกลุ่ม / ส่วน  เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ สร้างนิสัย  ตามนโยบายของ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 20 ส.ค. 2558 13:45

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา เข้าสุ่มสอบทาน

  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาเข้าสุ่มสอบทาน สาย แยก ทช.ปข.2043-แยก ทช.ปข.5027 (รร.วังไกลกังวล 2) อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  งาน กวท. งบปี 58

วันที่ : 27 ส.ค. 2558 10:15

สำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้การเจาะสำรวจดิน ให้กับ ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 25 ส.ค. 2558 11:00

ผส.ทช.ที่ 4 ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง

วันพุธที่  19  สิงหาคม  2558  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนัก รักษาราชแทน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4   พร้อมด้วยช่างคุมงาน เดินทางไปตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายคันกั้นน้ำเค็ม แยก ทล.35- สถานีรถไฟบางเค็ม อำเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  ระยะทาง 7.786 กิโลเมตร

วันที่ : 25 ส.ค. 2558 09:45

ข่าวทั้งหมด
logo
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) (แก้ไขครั้งที่ 1)

วันที่ : 543 12:45

logo
แนวทางการก่อสร้างสนามฟุตซอล กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 543 13:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

วันที่ : 543 18:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 11:00

logo
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

วันที่ : 543 16:30

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน (เพิ่มเติม)

วันที่ : 543 16:15

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 543 09:15

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบที่เกี่ยวกับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

วันที่ : 543 15:45

logo
ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทระยะเร่งด่วน

วันที่ : 543 16:15

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 11:45

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home