home

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานซ่อมสร้างผิวทาง

วันที่ : 25 ต.ค. 2559 15:30

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าตรวจสอบงานผิวทาง

วันที่ : 27 ต.ค. 2559 15:15

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ) ทำพิธีบวงสรวงหลวงปู่ทวด

วันที่ : 27 ก.ย. 2559 16:15

ผส .ทช. ที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช) ประจำปี 2559

วันที่ : 26 ส.ค. 2559 15:15

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคฯ

วันที่ 18-19  สิงหาคม 2559 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มส่วน สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี)  และคณะ ให้การต้อนรับ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม นายดรุณ แสงฉาย  รองปลัดกระทรวงคมนาคม , ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้ติดตาม เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของท่าเรือคลองวาฬ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเข้าสู่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ของหน่วยงาน

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 09:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 10:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่ : 543 13:45

logo
รายงานการประชุมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ : 543 15:00

logo
รายงานการประชุมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ : 543 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 17:15

logo
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบลที่ 4 (เพชรบุรี) ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ : 543 14:30

logo
รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2558

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 14:15

logo
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 543 13:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home