ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    


(25 ต.ค. 57) นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมาย นายสว่าง รัตนนรา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้แทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) หมู่ที่ 4 บ้านบางทะลุสันติสุข ต. หาดเจ้าสำราญ อ. เมืองเพชรบุรี จ. เพชรบุรี โดยกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับ หนังสือพิมพ์บานเศรษฐกิจ กรมประมง จัดกิจกรรมภายใต้โครงการพิเศษ CSR Thailand เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ องค์กรภาครัฐและเอกชน สาธารณประโยชน์แก่เยาวชน โดยมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนบนถนนสายหลวงชนบท ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาลงสู่ทะเล ณ โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่าง ตามพระราชดำริ
 (รายละเอียด)เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม 2557 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 40/2557 ในระหว่าง วันที่ 15 –18 กรกฎาคม 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 41 ราย     (รายละเอียด)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 นายสรรเสริญ วิจิตรไพฑูรย์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิชาการงานทางและสะพาน สำหรับผู้บริหารและบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน รุ่นที่ 7/2557 ในระหว่าง วันที่ 26 –27 มิถุนายน 2557 จัดขึ้นโดยสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี ) กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการบำรุงรักษาทางและสะพาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกันโดยมีบุคลากรด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ความสนใจและเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 47 ราย  (รายละเอียด)