ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    

      
 
        เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556   นายชูศักดิ์  อัศวเมนะกุล  ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4  มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 13/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กรมทางหลวงชนบท เผยโครงการสะพานนนทบุรี 1 คืบหน้ากว่า 50% เรื่องทางหลวงชนบท โชว์ผลงานปรับปรุงจุดเสี่ยงแล้วเสร็จ 798 แห่ง ทั่วประเทศ และเรื่อง การตัดหญ้าบนสายทางที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมรับงานเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz     (รายละเอียด)

 


 

นายชูศักดิ์  อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 และผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าพนักงานที่เข้าร่วมนิทรรศการ “สร้างอนาคตไทย 2020” ที่จัดขึ้นโดยกระทรวงคมนาคม  ระหว่างวันที่  8-10 พฤศจิกายน   ณ.   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   โดยมี
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการจำนวนเป็นมาก  (รายละเอียด)