home

ผส .ทช. ที่ 4 เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสำหรับอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช) ประจำปี 2559

วันที่ : 26 ส.ค. 2559 15:15

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคฯ

วันที่ 18-19  สิงหาคม 2559 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มส่วน สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี)  และคณะ ให้การต้อนรับ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม นายดรุณ แสงฉาย  รองปลัดกระทรวงคมนาคม , ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม อธิบดีกรมเจ้าท่า และคณะผู้ติดตาม เดินทางมาตรวจติดตามความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรค ของท่าเรือคลองวาฬ การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเข้าสู่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559 ของหน่วยงาน

วันที่ : 19 ส.ค. 2559 09:45

ผส .ทช. ที่ 4 ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานสะพาน

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายไกวัลย์  โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างเพื่อยกระดับมาตรฐานสะพาน กิจกรรมขยายความกว้างสะพาน ในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - สายทาง ปข.1018 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบ่อไพ่ อ.บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 16 ส.ค. 2559 10:30

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

               วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายไกวัลย์  โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีผู้อำนวยแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มส่วน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน สังกัด สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ ผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดภาพถ่ายกรมทางหลวงชนบท ในระดับจังหวัด แขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 10 ส.ค. 2559 09:30

สทช ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันคล้าย วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

                วันที่ 10 สิงหาคม 2559 นายไกวัลย์  โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4  (เพชรบุรี) จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และจัดกิจกรรมปล่อยปลา , กิจกรรมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ โดยมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มส่วน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วม กิจกรรม ณ บริเวณหลังสํานักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 09:15

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 10:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่ : 543 13:45

logo
รายงานการประชุมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ : 543 15:00

logo
รายงานการประชุมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ : 543 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 17:15

logo
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบลที่ 4 (เพชรบุรี) ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ : 543 14:30

logo
รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2558

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 14:15

logo
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 543 13:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home