home

สทช.ที่ 4 จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2559

               เมื่อวันที่ 14  กรกฎาคม 2559  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  จัดกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา  เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมี ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สทช ที่ 4 (เพชรบุรี)  ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ณ วัดเทพประสิทธิ์ วัดนิคมชิราราม และวัดหนองตาพต อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 17:00

ผส .ทช ที่ 4 ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก

               วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก และติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 12:45

ผส .ทช ที่ 4 ลงพื้นที่ ตรวจสอบความหนาชั้นผิวทางและ ความหนาชั้นพื้นทางเดิม

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบความหนาชั้นผิวทางและความหนาชั้นพื้นทางเดิมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการบำรุงทางสายหลักในเขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  จำนวน 6 โครงการดังนี้ 1. สายทาง ปข.5062 เชื่อมทต.หนองพลับ - น้ำตกป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2. สายทาง ปข.2043 แยกทล.37 - บ้านหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 3. สายทาง ปข.1014 แยกทล.4 - บ้านเขาแดง อ.เมือง,กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4. สายทาง ปข.1037 แยกทล.4 - บ้านวังกระทะ อ.ปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ 5. สายทาง ปข.1015 แยกทล.4 -  บ้านน้ำโจน อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 6. สายทาง ปข. 1006 แยกทล.4 - บ้านทองอินทร์ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 12:00

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดอบรม โครงการฝึกอบรม การใช้กล้อง total station topcon

วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2559  นายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4  มอบหมายให้กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)  ร่วมกับสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท จัดโครงการฝึกอบรม การใช้กล้อง total station topcon เพื่อให้บุคลากรด้านช่างของสำนักฯ มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้กล้อง ได้เป็นอย่างดี และมีคุณภาพต่อไป 

วันที่ : 14 ก.ค. 2559 12:00

สทช.ที่ 4 จัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯ

สทช.ที่ 4 จัดพิธีทำบุญสำนักงานฯ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ฯเมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม 2559  นายไกวัลย์  โรจนานุกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่  4  พร้อมด้วยแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มส่วน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัด สทช ที่ 4 (เพชรบุรี)  ร่วมพิธีทำบุญสำนักงานฯ  และร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การปลูกต้นไม้ เป็นต้น

วันที่ : 06 ก.ค. 2559 11:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 10:30

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

วันที่ : 543 13:45

logo
รายงานการประชุมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ : 543 15:00

logo
รายงานการประชุมสัญจร ประจำเดือนมีนาคม 2559

วันที่ : 543 14:45

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 17:15

logo
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบลที่ 4 (เพชรบุรี) ประจำเดือนธันวาคม 2558

วันที่ : 543 14:30

logo
รายงานการประชุม ประจำเดือน ตุลาคม 2558

วันที่ : 543 17:00

logo
ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

วันที่ : 543 14:15

logo
รายงานการประชุมผู้บริหารสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

วันที่ : 543 13:00

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต
 

 

home