home

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์เข้าตรวจสอบแพ้นท์ยางห้างหุ้นส่วนจำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. นายจตุรงค์ อมรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ QC เข้าตรวจโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด อลงกตวัสดุภัณฑ์ ที่ตั้ง นส. 3 ก เลขที่ 3260 หมู่ 10 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบวัสดุ RAP
ไทย

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์เข้าตรวจสอบแพ้นท์ยางห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยการช่าง

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายจตุรงค์ อมรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมกับเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์และเจ้าหน้าที่ QC เข้าตรวจโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยการช่าง ที่ตั้ง 277 หมู่ 13 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไม่พบวัสดุ RAP
ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บ้านโป่งเกตุ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In – Place Recycling) สาย พบ.4002 แยกทางหลวงหมายเลข 3175 – บ้านโป่งเกตุ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (ปัจจุบันขั้นตอนงานปูผิวยาง AC เริ่มต้น sta. 8+900 ผิวจราจรซ้ายทาง แผน 59.42% ผล 61.64%)
 
ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บ้านบางยาง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 35 - บ้านบางยาง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (ปัจจุบันขั้นตอนงานทดสอบชั้นดินเดิม ช่วง กม.4+600-5+700 และลงชั้นวัสดุคัดเลือก ช่วง กม.5+150 - 5+500 แผน 4.72% ผล 3.95%)
 
ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บ้านทุ่งหลวง 3206

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีตถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 3206 - บ้านทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (ปัจจุบันขั้นตอนงานดินถมคันทางและบดอัด แผน 13.35% ผล 10.23%)
ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บ้านหนองขนาน

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต ถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (ปัจจุบันขั้นตอนก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและดินถม แผน 10.72% ผล 5.97%)

ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สะพานข้ามคลองสามคลอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างทางและสะพาน สะพานข้ามคลองสามคลอง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน โดยมี นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และคณะร่วมเข้าตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง (แผน 0.278% ผล 0.055%)

ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ สะพานข้ามคลองกุยบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างสะพานข้ามคลองกุยบุรี ตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (ปัจจุบันทำราวสะพานและกำแพงกันดินแผน 64.52% ผล 62.13%)
ไทย

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ บ้านหนองครึม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 หน่วยควบคุมการก่อสร้าง สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ติดตามความก้าวหน้างานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยาง/คอนกรีต สาย รบ.4030 แยกทางหลวงหมายเลข 3087 - บ้านหนองครึม อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดของกรมทางหลวงชนบทและเป็นการส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน (งานกรุยทางถางป่า แผน 6.71% ผล 13.45%)

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS