home

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการโครง

เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม 2559 เวลา 16:00 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางมาตรวจราชการโครงข่ายคมนาคม  โดยมีนายไกวัลย์ โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4  พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการกลุ่มส่วน ในสังกัด สทช .

ไทย

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  ครั้งที่  1  และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะ  ในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ในตำแหน่งวิศวกรโยธา  นายช่างเครื่องกล  และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

ไทย

หน้า

Subscribe to กรมทางหลวงชนบท ตั้งค่า RSS