ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
Printer-friendly version PDF version

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น” รุ่นที่ 3/2556

22 ก.พ. - 15:35 X
นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้   กลุ่มวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ การซ่อมบำรุงปกติทางหลวงท้องถิ่น” รุ่นที่ 3 /2556 ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และประสบการด้านการซ่อมบำรุงรักษาทางให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากรนายจักรภัทร วรวงค์ ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทจอมบึงและ  นายพงศ์พันธุ์ ฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบททับสะแก ให้ความรู้ใน การฝึกอบรมครั้งนี้    (รายละเอียด)
 

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

อธิบดีกรมทางหลวงชนบทตรวจเยี่ยมสทช. ที่ 4 พร้อมติดตามการดำเนินงานปี 2556

22 ก.พ. - 13:55 X
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย         นายสมยศ อุบลสถิตย์ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารกลางได้เดินทางตรวจเยี่ยมสทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) และติดตาม การดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 โดยนายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4   และผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน และผู้อำนวยการศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท ในเขตรับผิดชอบ ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุป (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

กิจกรรม “เพื่อน้อง”

21 ก.พ. - 09:37 X
      วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) พร้อมเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม “อาหารกลางวัน...เพื่อน้อง” โดยเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก ๆ และมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ทางโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล เพื่อมอบความรัก ความอบอุ่นให้กับน้องๆด้อยโอกาส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไม่มากก็น้อย (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

“สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการ “หมอทาง” ครั้งที่ 5/2556

19 ก.พ. - 15:18 X

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556     นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินจัดรายการ หมอทาง” ครั้งที่ 5/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยได้นำเรื่องทางหลวงชนบท เดินหน้าปรับจุดเสี่ยงอันตรายเพิ่มความปลอดภัยกว่า 800 แห่งทั่วประเทศ และเรื่องทางหลวงชนบทส่งเสริมความรู้งานทางแก่ อปท. ระดับพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมนำคลิปเสียงกฎหมายน่ารู้ เรื่อง “ละเมิด”  ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2556

27 ธ.ค. - 12:40 X
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555  นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4   เดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยบริการประชาชนเพื่อความสะดวกปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี และได้มอบของให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หน่วยบริการฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี พร้อมทั้งปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางตลอดเวลาด้วยความเต็มใจ (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

“สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการ “หมอทาง” ครั้งที่ 4/2556

28 ธ.ค. - 14:52 X
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินจัดรายการ “หมอทาง” ครั้งที่ 4/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยได้นำเรื่องการตั้งหน่วยบริการประชาชนเพื่ออำนวยความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค. 55 – 2 ม.ค. 56 และเรื่องการแก้ไขปัญหาร้องเรียนถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่ประชาชนร้องเรียนผ่านศูนย์ระฆังกรมทางหลวงชนบท พร้อมนำสปอตวิทยุ แผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยการเดินทางบนทางหลวงชนบท “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz         (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการ “หมอทาง” ครั้ง 3/2556

04 ธ.ค. - 14:08 X
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินจัดรายการ “หมอทาง” ครั้งที่ 3/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยได้นำเรื่องราวสาระความรู้ ข่าวสารเกี่ยวกับทางหลวงคุมน้ำหนักบรรทุก 58 ต้น เริ่ม 1 มกราคม 2556 และทางหลวงชนบทเตรียมสร้างถนนยกระดับสายคลองเกาะผี พร้อมนำบทความเสียงจากสำนักกฎหมาย เรื่อง “การสร้างทางเชื่อมเพื่อเข้าออกทางหลวง” ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz   (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ถวายสัตย์ปฏฺิญาณตน เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน"

04 ธ.ค. - 11:36 X
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2555 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) 
นำข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ
แผ่นดิน ณ บริเวณหน้าสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)  (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2555

22 พ.ย. - 11:23 X
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในสังกัด เข้าร่วมพิธีกฐินพระราชทานกระทรวงคมนาคม ประจำปี 2555 ณ วัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธาน
ในการถวายผ้ากฐินพระราชทานในครั้งนี้  (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการ “หมอทาง” ครั้งที่ 2/2556

13 พ.ย. - 14:15 X
               เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4     มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดรายการ “หมอทาง” ครั้งที่ 2/2556  เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ ของกรมทางหลวงชนบท โดยได้นำเรื่องราวสาระความรู้ที่เกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท และได้นำบทความเสียง ความรู้ด้านกฎหมายชุดที่ 6 เรื่อง “การสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวง” และประชาสัมพันธ์เรื่องการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในทางสาธารณะขณะขับขี่หรือโดยสารอยู่บนรถทุกประเภทบริโภค เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ ผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green FM 91.5 Mhz   (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
Syndicate content