ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
Printer-friendly version PDF version

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา (นายสุธรรม ชมชื่น) ตรวจติดตามงานเอกลักษณ์ทาง ทช. สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

16 ก.ค. - 10:57 X
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายสุธรรม ชมชื่น ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ตรวจติดตามงานเอกลักษณ์ทาง ทช. โดยมี นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

16 ก.ค. - 10:53 X
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 นางสาวนันทินี พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ให้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. 4 (เพชรบุรี) ร่วมประดับธงอาเซียนเพื่อประชาสัมพันธ์

16 ก.ค. - 10:44 X
    เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมประดับธงอาเซียน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. 4 (เพชรบุรี) จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2556

16 ก.ค. - 10:35 X
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4  และเจ้าหน้าที่ภายในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาประจำปี 2554 ณ วัดเทพประสิทธิ์ 
วัดนิคมวชิราราม และวัดห้วยทรายใต้ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 8/2556

02 ก.ค. - 14:28 X
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 8/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ผลงานของกรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่อง “ดึงชาวบ้านร่วมพัฒนา” สูตรสำเร็จกรมทางหลวงชนบท และเรื่องทางหลวงชนบทสำรวจออกแบบถนนเรียบทางรถไฟ ทางต่างระดับ ช่วง ม.ธรรมศาสตร์-นิคมฯนวนครแก้ปัญหาจราจร รองรับรถไฟสายสีแดงไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz    (รายระเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) จัดทำ MOU โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ.เนินสูง – บ.บ่อน้ำออก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

27 มิ.ย. - 10:17 X
       วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 เวลา 19.00 น. สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมจัดทำประชาคมและจัดทำ MOU โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  สาย บ.เนินสูง – บ.บ่อน้ำออก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  ระยะทาง 0.800 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านบ่อน้ำออก ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การควบคุมงานก่อสร้างทาง"

24 มิ.ย. - 15:45 X
เมื่อวันที่ 19 -21 มิถุนายน 2556 สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมงานก่อสร้าง” ณ กอซอรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทาง และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง โดยมี นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 81 ราย (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 7/2556

05 มิ.ย. - 09:40 X
        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนัก ทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 7/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่องทางหลวงชนบทผุดถนนเลี่ยงหัวหิน และเรื่องการปิดซ่อมสะพานพระราม 5 พร้อมนำบทความคลิปเสียงเรื่อง “การจำนอง” ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมภูมิภาค (MOTPOC Model)”

22 พ.ค. - 15:14 X

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556 กระทรวงคมนาคม ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต้นแบบศูนย์ปฏิบัติการคมนาคมภูมิภาค (MOTPOC Model) ณ ห้องประชุมสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) โดยมี นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง) CIO ประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาฯ และนายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 กล่าวรายงานการสัมมนา โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้  (รายละเอียด)


 
 
จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

“สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 6/2556

12 มี.ค. - 13:55 X
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 6/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่องทางหลวงเพิ่มจุดกลับรถบนถนนกัลปพฤกษ์ ,การขยายถนนพุทธสาครเป็น 8-10 ช่องจราจร และเรื่องโชว์แผนผุดสะพานเพิ่มแก้รถติด พร้อมนำสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพ เรื่องการออกกำลังกายเป็นบวก และเรื่องผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz   (รายละเอียด)  

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
Syndicate content