ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1     ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป    
Printer-friendly version PDF version

การประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

15 ต.ค. - 11:04 X
คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ได้กำหนด ให้มีการประชุมเรื่องการจัดรูปแบบการจราจร และขนส่งและการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจรในระดับจังหวัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายสุรพล ศรีเสาวชาติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 และนายไพบูลย์ เรืองยุวนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 11 ปี

09 ต.ค. - 10:57 X
นายชูศักดิ์   อัศวเมนะกุล   ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4   พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท 11 ปี โดยมีนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบท เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานได้มีพิธีใส่บาตรพระสงฆ์ 86 รูป , การสักการะศาลพระภูมิ , การเดินขบวนพาเหรด , การแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 11/2556

01 ต.ค. - 10:51 X
เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556   นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง”ครั้งที่ 11/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ ภารกิจ ผลงานของกรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่อง การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐ และสาระความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการวิทยุ“หมอทาง” ครั้งที่ 10/2556

04 ก.ย. - 16:59 X
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 10/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของ  กรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่องสะพานประแสร์ จังหวัดระยอง รุดหน้าตามแผนทางหลวงชนบท เชื่อมโครงข่ายชายฝั่งทะเลตะวันออกสมบูรณ์ ต้นปี 2557 และเรื่องถนนสนับสนุนท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 (ตอน 1) ก้าวหน้า 50% ทางหลวงชนบทเตรียมสร้าง (ตอน 2) หนึ่งในแผนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  พร้อมทั้งนำคลิปเสียง “เรื่องการติดตั้งแขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง” ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช.ที่ 4 จัดกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อถวาย เป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

02 ก.ย. - 15:45 X
เมื่อวันที่  20 สิงหาคม 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning day เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ด้วยการเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดรอบบริเวณสำนักงานฯ (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

ประชุมสัญจรประจำเดือนสิงหาคม 2556 ครั้งที่ 5/2556

15 ส.ค. - 15:53 X
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ได้เป็นประธานการประชุมสัญจรประจำเดือนสิงหาคม 2556 ครั้งที่ 5/2556 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม/ส่วน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดในสังกัด และศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด พร้อมเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อีเดนการ์เดนรีสอร์ท อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช. ที่ 4 (เพชรบุรี) ดำเนินรายการวิทยุ“หมอทาง” ครั้งที่ 9/2556

13 ส.ค. - 14:30 X
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556  นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินรายการวิทยุ “หมอทาง” ครั้งที่ 9/2556 เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของกรมทางหลวงชนบท โดยนำข่าวสารกรมทางหลวงชนบท เรื่องทางหลวงชนบทขยายถนน 4 เลน เสริมท่องเที่ยวตลาดน้ำสามพันนาม วัดห้วยมงคล อ. หัวหิน จ. ประจวบคีรีขันธ์, เรื่อง รชค. (ประเสริฐ จันทรรวงทอง) กล่าวปาฐกถาพิเศษ “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอาสาสมัครทางหลวงชนบท” และเรื่องทางหลวงชนบทคาดสะพานนนทบุรี 1 ก้าวหน้า กว่า 31% แบ่งเบาจราจรสะพานพระราม 5/สะพานพระนั่งเกล้า ปลายปี 2557 ไปประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางสถานีวิทยุชุมชน Green Fm 91.5 MHz    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง”

31 ก.ค. - 11:18 X
เมื่อวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2556 สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การควบคุมคุณภาพการก่อสร้าง” ณ กอซอรีสอร์ทแอนด์สปาหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านการควบคุมงานก่อสร้างให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างทาง และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง โดยมี นายไพบูลย์ เรืองยุวนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ และมีผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 94 ราย (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา (นายสุธรรม ชมชื่น) ตรวจติดตามงานเอกลักษณ์ทาง ทช. สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

16 ก.ค. - 10:57 X
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 นายสุธรรม ชมชื่น ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา ตรวจติดตามงานเอกลักษณ์ทาง ทช. โดยมี นายชูศักดิ์ อัศวเมนะกุล ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)

สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) ร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี

16 ก.ค. - 10:53 X
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2556 นางสาวนันทินี พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนักทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี) ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 4 ให้เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมกับมอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี    (รายละเอียด)

จังหวัด: 
สำนักทางหลวงชนบทที่ 4(เพชรบุรี)
Syndicate content