Menu
home
>>
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตราย สาย สค.5031
รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร, นายสุรชัย  ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4, นายแก่นวิทย์  วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเสี่ยงอันตรายพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ สาย สค.5031 แยกทางหลวงชนบท สค.2004 – บ้านเจษฏาวิถี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content